UPOZORNĚNÍ

Provoz ordinace není přerušen.

Prosíme obejdnávky pouze telefonicky, a to i v případě akutního stavu.

Do prostoru čekárny vstup pouze s nasazenou ochranou úst a nosu, ideálně i rukou.

Vzhledem k možnému výskytu a šíření virové infekce v ČR, žádáme pacienty, u kterých je riziko přenosu onemocnění, aby sdělili tuto informaci před vstupem do prostor čekárny a ordinace. Akutní stavy lze po domluvě řešit ve zvláštním hygienickém režimu za zpřísněných hygienických podmínek, zbylé návštěvy lze přeobjednat.


RIZIKO JE U TĚCHTO LIDÍ:

V posledních 14 dnech návrat ze zahraničí

Blízký kontakt s osobou nakaženou nebo s osobou v nařízené karanténě (rodina, kolegové)

Příznaky respiračního onemocnění – zvýšená teplota, kašel, bolest v krku, slabost